Best Rivermaya Songs

marvincondrillon

The Top Ten

1 Awit Ng Kabataan Awit Ng Kabataan
2 214 214 V 1 Comment
3 Elesi Elesi
4 Kisapmata Kisapmata
5 Hinahanap Hanap Kita Hinahanap Hanap Kita
6 Inosente Lang Ang Nagtataka Inosente Lang Ang Nagtataka
7 Ulan Ulan V 1 Comment
8 Bye Bye Na
9 Panahon Na Naman Panahon Na Naman
10 Himala Himala

The Contenders

11 Kung Ayaw Mo, Huwag Mo Kung Ayaw Mo, Huwag Mo
12 Umaaraw, Umuulan Umaaraw, Umuulan
13 Malayang Magmahal Malayang Magmahal
14 Balisong Balisong
15 Wag Na Init Ulo Baby Wag Na Init Ulo Baby
16 Isang Bandila Isang Bandila
17 Halik Sa Araw
18 Nerbyoso
19 Sunday Driving Sunday Driving
20 A Love to Share A Love to Share
PSearch List

Recommended Lists

P