Best Hotdog Songs

marvincondrillon

The Top TenXW

1Manila
2Pers Lab
3Ikaw Ang Miss Universe Ng Buhay Ko
4O, Lumapit Ka
5Panaginip
6Annie Batungbakal
7Beh, Buti Nga
8Bongga Ka 'day
9Langit Na Naman
10Kasi Naman

The Contenders

11Ikaw Pa Rin
12Dying to Tell You
13Can't Forget You
14Bitin Sa'yo
BAdd New Item
P