Best APO Hiking Society Songs

The Top Ten
1 Saan Na Nga Bang Barkada
2 Batang Bata Ka Pa
3 When I Met You
4 Ewan
5 Suntok Sa Buwan
6 Tuyo Nang Damdamin
7 Blue Jeans
8 Bawat Bata
9 Mahirap Magmahal Ng Syota Ng Iba
10 Awit Ng Barkada
The Contenders
11 Panalangin
12 Show Me a Smile
13 Paano
14 Nakapagtataka
15 American Junk
16 Pumapatak Ang Ulan
17 Tuloy Ang Ikot Ng Mundo
18 Handog Ng Pilipino Sa Mundo
19 Doo Bidoo
20 Yakap Sa Dilim
21 Kaibigan Kaibigan Cover Art
22 Kumot at Unan
23 Kabilugan Ng Buwan
24 Pag Ibig Pag Ibig Cover Art
25 Just a Smile Away
8Load More
PSearch List