Best Rivermaya Songs

marvincondrillon

The Top Ten

1 Awit Ng Kabataan Awit Ng Kabataan
2 214 214 V 1 Comment
3 Elesi Elesi
4 Kisapmata Kisapmata
5 Hinahanap Hanap Kita Hinahanap Hanap Kita
6 Ulan Ulan V 1 Comment
7 Bye Bye Na
8 Panahon Na Naman Panahon Na Naman
9 Himala Himala
10 Kung Ayaw Mo, Huwag Mo Kung Ayaw Mo, Huwag Mo

The Newcomers

? Inosente Lang Ang Nagtataka Inosente Lang Ang Nagtataka

The Contenders

11 Umaaraw, Umuulan Umaaraw, Umuulan
12 Malayang Magmahal Malayang Magmahal
13 Balisong Balisong
14 Wag Na Init Ulo Baby Wag Na Init Ulo Baby
15 Isang Bandila Isang Bandila
16 Halik Sa Araw
17 Nerbyoso
18 Sunday Driving Sunday Driving
19 A Love to Share A Love to Share
20 241 (My Favorite Song) 241 (My Favorite Song)
PSearch List

Recommended Lists

P