Best Rivermaya Songs

marvincondrillon

The Top Ten

1 Awit Ng Kabataan
2 214 V 1 Comment
3 Elesi
4 Kisapmata
5 Hinahanap Hanap Kita
6 Inosente Lang Ang Nagtataka
7 Ulan V 1 Comment
8 Bye Bye Na
9 Panahon Na Naman
10 Himala

The Contenders

11 Kung Ayaw Mo, Huwag Mo
12 Umaaraw, Umuulan
13 Malayang Magmahal
14 Balisong
15 Wag Na Init Ulo Baby
16 Isang Bandila
17 Halik Sa Araw
18 Nerbyoso
19 Sunday Driving
20 A Love to Share
PSearch List

Recommended Lists

P