Best Katy Perry Eras

SummerFox

The Top Ten

1 The Teenage Dream Era The Teenage Dream Era
2 The Part of Me Era The Part of Me Era
3 The a Era The a Era
4 The One of the Boys Era The One of the Boys Era
5 The Prism Era The Prism Era
6 The Witness Era The Witness Era
7 The Katy Hudson Era The Katy Hudson Era
8 The Matrix Era The Matrix Era
BAdd New Item
P