Top Ten Best Male Anime Series Deities

The Top Ten Best Male Anime Series Deities

1 Yato - Noragami
2 Sadaharu - Gintama
3 Deus Ex Machina - Future Diary
4 Tet - No Game No Life
5 King Kai - Dragon Ball Z
6 Celestial Spirit King - Fairy Tail
7 Satan - Blue Exorcist
8 Korin - Dragon Bal Z
9 Tenman-Tenjin - Noragami
10 Supreme Kai - Dragonball Z
BAdd New Item