Best My Teen Comedy Romantic Snafu (Oregairu) Characters

The Top Ten

1 Hachiman Hikigaya
2 Yukino Yukinoshita
3 Yui Yuigahama
4 Iroha Isshiki
5 Komachi Hikigaya
6 Shizuka Hiratsuka
7 Saika Totsuka
8 Haruno Yukinoshita
9 Saki Kawasaki
10 Yoshiteru Zaimokuza

The Contenders

11 Hayato Hayama
12 Yumiko Miura
13 Rumi Tsurumi
14 Hina Ebina
15 Kakeru Tobe
16 Meguri Shiromeguri
BAdd New Item