Best Naruto Crack Pairings

The Top Ten Best Naruto Crack Pairings

1 Sasuke x Hinata
2 Kakashi x Anko
3 Naruto x Ino
4 Gaara x Hinata
5 Kiba x Sakura
6 Kankuro x Tenten
7 Hinata x Itachi
8 Akamaru x Tonton
9 Konohamaru x Hanabi
10 Shino x Ino

The Contenders

11 Sakura x Itachi
12 Tsunade x Raikage
13 Neji x Lee
14 Iruka x Anko
15 Shizune x Hayate
16 Choji x Temari
BAdd New Item