Best Rico Blanco Songs

The Top Ten Best Rico Blanco Songs

1 Yugto
2 Your Universe
3 Antukin
4 Lipat Bahay
5 Kahit Walang Sabihin
6 Bangon
7 Amats
8 Ayuz
9 Ang Tangi Kong Pangarap
10 Burado

The Contenders

11 Panahon Na Naman Ng Harana
12 Para Hindi Ka Mawala
13 Say Forever
14 Helpless
15 Start Again
16 Outta This
17 Metropolis
18 When the Wheels Turn
19 Sayaw
20 Hours and Days
21 Chismis
22 What It Is?
23 Ngayon
BAdd New Item