Top Ten Best S.H. Figuarts Tamashii Nations Bluefin Naruto Action Figures

The Top Ten

1 Hatake Kakashi (2015)
2 Madara Uchiha (2017)
3 Gaara (2017)
4 Jiraiya (2018)
5 Itachi Uchiha (2016)
6 Rock Lee (2017)
7 Sasuke Uchiha (2016)
8 Sasuke Uchiha (2015)
9 Minato Namikaze (2016)
10 Naruto Uzumaki Sage Mode - Advanced (2018)
BAdd New Item