Best Sagopa Kajmer Songs

Tezcanoz

The Top Ten

1 Bir Pesimistin Gözyaşları

This song amazing bro.

ı love you Sagopa Kajmer

ı love this album

2 Baytar

I LOVE BAYTAR BEST SONG EVER!

Sago is the king

Baytar is the best song ' s Sago

And ı love - littlemermaid

V 3 Comments
3 Kötü İnsanları Tanıma Senesi
4 Meftun
5 Geçmişi Gölgeye Teslim Ettim
6 Analiz
7 Terk-i Diyar
8 Ahmak Islatan
9 Aşk Yok Artık
10 Ardından Bakarım

The Contenders

11 Taşlama
12 Baatıl Rhyme
13 Galiba
14 Istakoz
15 3 Sefil Şair
16 Dalgın

very good - littlemermaid

17 Yakın Ve Uzak

ı lıke this very much - littlemermaid

18 Aklımın Odaları

This is my life - littlemermaid

19 Karikatür Komedya
20 Neyim Var Ki

nice

21 Iyi Bilirim
22 24
23 40

wow - littlemermaid

24 56 Denklemli İntro

very good - littlemermaid

25 Al Birde Burdan Yak
26 Tek Yürek 2001

Sagopa Kajmers 2th album song. SAGO KAJMER! FOR LIFE

27 Mütalam
28 Uğurla Bahtiyarları

good - littlemermaid

29 Kopya Kalpler

Very good song with meaningful lyrics.

best - littlemermaid

30 Sabah Fabrikam

Nice background music and good lyrics

This is best - littlemermaid

31 Kürdan Kollar
32 Karabiber Duası

ı love very much - littlemermaid

33 Abrakadabra
34 Drama Yolları
35 Istisnalar Kaideyi Bozmaz
36 Düşersem Yanarım
37 Monotonluk Maratonu
38 Bir Kulaç Atsam Karadayım
39 Al 1de Burdan Yak
40 Ben Hüsrana Komşuyum
41 Bir Çok Kez Öldüm
42 Iskeletler Diyarında Bir Et Parçasıyım
43 Kendim Için
44 Düşenin Dostu Olmaz
45 Romantizma
46 Şikayetname
47 Ateşten Gömlek
48 Beyaban
49 Naber
50 Hain
PSearch List

Related Lists

Best Songs of All Time Best Metallica Songs Best Green Day Songs Best Eminem Songs Top 10 Linkin Park Songs

List Stats

400 votes
99 listings
5 years, 172 days old

Top Remixes (6)

1. Ahmak Islatan
2. Bir Pesimistin Gözyaşları
3. Kötü İnsanları Tanıma Senesi
SAGO
1. Taşlama
2. Ardından Bakarım
3. Meftun
Busraefsun
1. Istakoz
2. Galiba
3. Ahmak Islatan
Sahin

WRemix
View All 6

Error Reporting

See a factual error in these listings? Report it here.
P