Best Songs from Heidevolk's Velua

The Top Ten

1 Winter Woede
2 Herboren In Vlammen
3 Urth
4 De Hallen Van Mijn Vaderen
5 De Vervloekte Jacht
6 Het Dwalende Licht

Why are most of the song titles kinda Dutch sounding? - Userguy44

7 Drankgelag
8 Velua
9 Een Met De Storm
10 Richting de Wievenbelter

The Contenders

11 In Het Diepst Der Nacht (Bonus Track)
12 Vinland (Bonus)
13 Immigrant Song (Bonus Track)
14 In the Dutch Mountains (Bonus Track)
15 Rebel Yell (Bonus Track)
BAdd New Item