Best Songs from Manegarm's Dödsfärd

The Top Ten

1 I evig tid
2 Ravenous
3 Ägirs vrede
4 Dödsfärd
5 Fimbultrollet
6 Daudr
7 Vrede
8 Pagan War
9 Ursjälens visdom
10 Gillesvisan
BAdd New Item