Best Songs from Manegarm's Fornaldarsagor

The Top Ten

1 Sveablotet
2 Hervors arv
3 Slaget vid Bråvalla
4 Ett sista farväl
5 Spjutbädden
6 Tvenne drömmar
7 Krakes sista strid
8 Dödskvädet
9 (Don't Need) Religion
10 Day Star - Son of Dawn
BAdd New Item