Best Songs from Manegarm's Havets Vargar

The Top Ten

1 Havets vargar
2 Trädatanke, fader Tids död
3 Gryningstimma
4 En del av allt som blivit glömt
5 Fädernes jord
6 Vargtörne
7 Vanvett
8 Spjutsång
9 Ett gammalt bergtroll
10 Fylgians dans

The Contenders

11 Den Sista Striden
12 Vinternattskväde
BAdd New Item