Top 10 Greatest Ukrainian Boxers

The Top Ten
1 Wladimir Klitschko Wladimir Klitschko
2 Vasyl Lomachenko Vasyl Lomachenko
3 Vitali Klitschko Vitali Klitschko
4 Oleksandr Usyk Oleksandr Usyk
5 Oleksandr Gvozdyk
6 Vyacheslav Glazkov
7 Viktor Postol
8 Maxim Prodan
9 Vyacheslav Senchenko
10 Sergiy Derevyanchenko
BAdd New Item