Best Songs from Manegarm's Self-titled Album

The Top Ten

1 Blodörn
2 Odin Owns Ye All
3 Tagen av daga
4 Call of the Runes
5 Blot
6 Vigverk, del II
7 Mother Earth Father Thunder (Bonus Track)
8 Kraft
9 Bärsärkarna från svitjod
10 Nattramn

The Contenders

11 Allfader
12 Månljus
BAdd New Item