Best Songs from Manegarm's Vargstenen

The Top Ten

1 En Fallen Fader
2 Vargstenen
3 Den Gamle Talar
4 Nio Dagar; Nio Nätter
5 Ur Själslig Död
6 Genom Världar Nio
7 Visioner På Isen
8 Vargbrodern Talar
9 I Underjorden
10 Eld

The Contenders

11 Vedergällningens Tid
12 Uppvaknande
BAdd New Item