Best Songs from Manegarm's Vredens Tid

The Top Ten

1 Hemfärd
2 Skymningsresa
3 Vredens tid
4 Sigrblot
5 Preludium
6 Dödens strand
7 Kolöga trolltand
8 Segervisa
9 Svunna minnen
10 Frekastein

The Contenders

11 Vid Hargen
BAdd New Item