Top Ten Best Cell from Dragon Ball Z Manga Chapter Appearances

The Top Ten

1 Dragon Ball Z Chapter #412: The End of the Cell Game (Seru Geimu no Ketsumatsu)
2 Dragon Ball Z Chapter #413: Son Gohan Suffers (Kurushimu Son Gohan)
3 Dragon Ball Z Chapter #382: Perfect Form Completed!! (Kanzentai Kansei!!)
4 Dragon Ball Z Chapter #407: Cell Juniors' Hell (Seru Junia no Jigoku)
5 Dragon Ball Z Chapter #389: Message of Terror (Senritsu no Messeiji)
6 Dragon Ball Z Chapter #378: Super Vegeta (Sūpā Bejīta)
7 Dragon Ball Z Chapter #373: Prevent It! Cell's Perfect Form (Soshi Se yo! Seru no Kanzentai)
8 Dragon Ball Z Chapter #372: The Desperate No. 16's Power!! (Kesshi no Jūroku-Gō Pawā!!)
9 Dragon Ball Z Chapter #362: Duel in Ginger Town (Jinjā Taun no Kettō)
10 Dragon Ball Z Chapter #361: The Mysterious Monster, Finally Appears!! (Nazo no Kaibutsu, Tsui ni Shutsugen!!)
BAdd New Item