Best Digimon Villains

The Top Ten

1 Myotismon
2 Beelzemon
3 Apocalymon
4 Lilithmon
5 Metalseadramon
6 Axeknightmon
7 Kimeramon
8 Malomyotismon
9 BlackWarGreymon

I, David Rivera like Blackwargreymon because Blackwargreymon is my digimon and my character and I, David Rivera cannot betray Blackwargreymon anymore.

I, David Rivera have BlackWarGreymon with as my digimon for a long time because I, David Rivera am a male who was born on December 25, 1991 in Washington D.C., Virginia.

I, David Rivera am a DigiDestined to BlackWarGreymon and I, David Rivera along with BlackWarGreymon are going on a journey along with Mewtwo from Mewtwo Strikes Back and Mewtwo Returns, BlackMetalGarurumon, Pixie / Granity and Big Blue from Monster Rancher Anime.

10 Dark Masters

The Contenders

11 King Drasil
12 Ladydevimon
13 Ken Ichijouji
14 Diaboromon
15 Devimon
16 Yukio Oikawa
17 Etemon
18 Lord Bagramon
19 Piedmon
20 Dr. Kurata
BAdd New Item