Best Hajimete No Gal (My First Girlfriend is a Gal) Characters

The Top Ten

1 Yukana Yame
2 Nene Fujinoki
3 Yui Kashii
4 Junichi Hashiba
5 Ranko Honjou
6 Shinpei Sakamoto
7 Ayumi Uesaka
8 Minoru Kobayakawa
9 Kokoro Shiina
10 Keigo Ishida
BAdd New Item