Best Hunter x Hunter Fights

The Top Ten Best Hunter x Hunter Fights

1 Chairman Netero vs The King
2 Gon vs Hisoka
3 Gon vs Pitou
4 Kurapika vs Uvogin

Gon vs pitou wasn't even a fight

5 Killua vs Youpi
6 Feitan vs Zazan
7 Gon, Killua, and Hisoka vs Razor
8 Hisoka vs Gotoh
9 Silva and Zeno vs Chrollo

Best fight ever!

10 Gon vs Genthru

The Contenders

11 Hisoka vs Chrollo
BAdd New Item